Takmålning Högbergsgatan

  • Till vänster om tornet innan målning. Till höger om tornet efter målning.

  • Före.

  • Efter.

  • Efter 5 år  ( baksidan av bilden ej målade partier )

  • Efter 5 år  ( baksidan av bilden ej målade partier )

  • Efter 5 år  ( baksidan av bilden ej målade partier )

Takmålning Högbergsgatan.