Takmålning Högbergsgatan

  • Till vänster om tornet innan målning. Till höger om tornet efter målning.

  • Före.

  • Efter.

Takmålning Högbergsgatan.