SOLCELLER

Solceller är ett förmånligt alternativ för effektiv energiförbrukning. Vi levererar efter era önskemål oavsett om det är tunna, miljövänliga tunnfilmssolceller med oslagbart estetiskt slutresultat eller traditionella paneler. Kontakta oss idag för att få rådgivning och förslag på solcellslösningar.

SOLCELLER

Solceller är ett förmånligt alternativ för effektiv energiförbrukning. Vi levererar efter era önskemål oavsett om det är tunna, miljövänliga tunnfilmssolceller med oslagbart estetiskt slutresultat eller traditionella paneler. Kontakta oss idag för att få rådgivning och förslag på solcellslösningar.

VARFÖR SOLCELLER?

Förnybar energikälla

Produktionen av el från solceller genererar inga utsläpp av växthusgaser eller andra föroreningar. Något som gör solceller till ett bra val för en mer hållbar energiproduktion.

Kostnadseffektivt

Solceller minskar behovet av att köpa el från elnätet. Överskottet av den producerade elen kan säljas tillbaka till elnätet genom en process som kallas nätanslutning. Detta kan leda till lägre elkostnader på lång sikt och kan i vissa fall även generera intäkter genom försäljning av överskottsel.

Producera och lagra el

Vid installation av ett batterilagringssystem kan du lagra den överskottsel som genereras. Batterierna kan sedan avge den lagrade energin när solen inte är tillgänglig, till exempel på natten eller under molniga dagar.

VARFÖR SOLCELLER?

Förnybar energikälla

Produktionen av el från solceller genererar inga utsläpp av växthusgaser eller andra föroreningar. Något som gör solceller till ett bra val för en mer hållbar energiproduktion.

Kostnadseffektivt

Solceller minskar behovet av att köpa el från elnätet. Överskottet av den producerade elen kan säljas tillbaka till elnätet genom en process som kallas nätanslutning. Detta kan leda till lägre elkostnader på lång sikt och kan i vissa fall även generera intäkter genom försäljning av överskottsel.

Producera och lagra el

Vid installation av ett batterilagringssystem kan du lagra den överskottsel som genereras. Batterierna kan sedan avge den lagrade energin när solen inte är tillgänglig, till exempel på natten eller under molniga dagar.

VANLIGA FRÅGOR OM SOLCELLER

Panelen tar fram efter just dina önskemål. Detta skräddarsys beroende på vad man önskar. Till exempel gällande utseende, miljösmart eller mest effekt.

Vi har arbetat med infästning av taksäkerhet sedan företagets start. Infästningen sker på samma sätt och alla parametrar räknas in. 

Beroende på takkonstruktion så väljer man infästning och vikt efter förutsättning. Tack vare många års beprövade infästningsmöjligheter via CW-Lundberg, så säkerställer man att infästningen är anpassad med god historik för att undvika läckage.

Vi utför alla installationer tillsammans med företag som är certifierade enligt Elsäkerhetsverket.

Givetvis är ni välkomna att kontakta oss för önskemål om eventuell efterskötsel. 

VANLIGA FRÅGOR OM SOLCELLER

Panelen tas fram efter just dina önskemål. Detta skräddarsys beroende på vad man önskar. Till exempel gällande utseende, miljösmart eller mest effekt.

Vi har arbetat med infästning av taksäkerhet sedan företagets start. Infästningen sker på samma sätt och alla parametrar räknas in. 

Beroende på takkonstruktion väljer man infästning och vikt efter förutsättning. Tack vare många års beprövade infästningsmöjligheter via CW-Lundberg, säkerställer man att infästningen är anpassad med god historik för att undvika läckage.

Vi utför alla installationer tillsammans med företag som är certifierade enligt Elsäkerhetsverket.

Givetvis är ni välkomna att kontakta oss för önskemål om eventuell efterskötsel.

VÅRA REFERENSER

VÅRA REFERENSER

VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Rulla till toppen