TAKPANNEOMLÄGGNING

Har du tegel eller betong tak som behöver läggas om? Eller behöver du lägga ett helt nytt tak? Vi utför takomläggning för villor, företag samt större fastigheter.

TAKPANNEOMLÄGGNING

Har du tegel eller betong tak som behöver läggas om? Eller behöver du lägga ett helt nytt tak? Vi utför takomläggning för villor, företag samt större fastigheter.

NÄR BEHÖVS TAKPANNEOMLÄGGNING?

Sprickor och bristfälligt material

Om ni märker att tegel eller betongplattor på taket har sprickor, avskalningar eller missfärgningar kan detta vara en indikation på att takmaterialet har blivit skadat över tiden. Sprickor kan leda till vattenläckage och försämrad väderskydd, vilket kan resultera i inre skador och mögelproblem om det inte åtgärdas i tid.

Läckage

Om du upptäcker upprepade takläckage, trots att du har försökt reparera dem, kan det vara en signal om att takmaterialet har förlorat sin täthet och effektivitet. Gamla och slitna tegel- eller betongplattor kan förlora sin förmåga att stå emot vatteninträngning, vilket resulterar i läckage som blir allt svårare att reparera.

Förändringar i struktur och utseende

Om takplattorna börjar tappa sin form, syns tydliga bucklor eller vågor på ytan, eller om taket ser ojämnt eller snett ut, kan det indikera att underliggande strukturer har försvagats. Detta kan bero på ålder, väderpåverkan eller andra faktorer. En försämrad struktur kan påverka takets stabilitet och förmåga att skydda mot väder och vatten. 

NÄR BEHÖVS TAKPANNEOMLÄGGNING?

Sprickor och bristfälligt material

Om ni märker att tegel eller betongplattor på taket har sprickor, avskalningar eller missfärgningar kan detta vara en indikation på att takmaterialet har blivit skadat över tiden. Sprickor kan leda till vattenläckage och försämrad väderskydd, vilket kan resultera i inre skador och mögelproblem om det inte åtgärdas i tid.

Läckage

Om du upptäcker upprepade takläckage, trots att du har försökt reparera dem, kan det vara en signal om att takmaterialet har förlorat sin täthet och effektivitet. Gamla och slitna tegel- eller betongplattor kan förlora sin förmåga att stå emot vatteninträngning, vilket resulterar i läckage som blir allt svårare att reparera.

Förändringar i struktur och utseende

Om takplattorna börjar tappa sin form, syns tydliga bucklor eller vågor på ytan, eller om taket ser ojämnt eller snett ut, kan det indikera att underliggande strukturer har försvagats. Detta kan bero på ålder, väderpåverkan eller andra faktorer. En försämrad struktur kan påverka takets stabilitet och förmåga att skydda mot väder och vatten. 

VÅRA REFERENSER

VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Rulla till toppen