SERVICE

Behöver ni hjälp med felsökning, skadesanering eller vatten läckage? Vi utför service för kommuner, BRF:er och privatpersoner. Vi hjälper er att felsöka, installera och återställa det skadade området till ett säkert, användbart och hållbart skick.

SERVICE

Behöver ni hjälp med felsökning, skadesanering eller vatten läckage? Vi utför service för kommuner, BRF:er och privatpersoner. Vi hjälper er att felsöka, installera och återställa det skadade området till ett säkert, användbart och hållbart skick.

VÅR SERVICEANSVARIG

Vår serviceavdelning leds av Ari som har många års erfarenhet av skadesanering och vattenskador. Detta kompletterar oss ytterligare i att få en helhetslösning från undersökning till hållbart slutreslutat. I vår service process ingår identifiering av skadade områden, bedömning av risker för hälsa och säkerhet, samt utvärdering av vilka åtgärder som behöver vidtas.

Serviceansvarig stockholm

VÅR SERVICEANSVARIG

Vår serviceavdelning leds av Ari som har många års erfarenhet av skadesanering och vattenskador. Detta kompletterar oss ytterligare i att få en helhetslösning från undersökning till hållbart slutreslutat. I vår service process ingår identifiering av skadade områden, bedömning av risker för hälsa och säkerhet, samt utvärdering av vilka åtgärder som behöver vidtas.

Serviceansvarig

VILKEN SERVICE BEHÖVER NI?

Inspektion

Vi utför inspektioner och rådgivning för passande åtgärder på det skadade området. Vi erbjuder även implementation av åtgärderna.

Mögel och fukt

Höga nivåer av fuktighet och kondensation kan bildas i dåligt ventilerade områden eller på kalla ytor, vilket kan leda till mögelväxt och skador på material som trä och gips.

Frostskador

I kallare klimat kan vatten frysa i rör och leda till att rören spricker eller skadas när vattnet utvidgas i fryst tillstånd.

Rensning

Att rensa sin vattenavrinning, hängrännor, stuprör samt vinkelrännor minskar risken för skador på fasad och takkonstruktion.

Översvämning och vattenläckage

Kraftigt regn, snösmältning, skador på taket, dålig isolering eller felaktig installation av tak kan leda till vattenläckage som tränger in i byggnadens takkonstruktion.

VILKEN SERVICE BEHÖVER NI?

Inspektion

Vi utför inspektioner och rådgivning för passande åtgärder på det skadade området. Vi erbjuder även implementation av åtgärderna.

Mögel och fukt

Höga nivåer av fuktighet och kondensation kan bildas i dåligt ventilerade områden eller på kalla ytor, vilket kan leda till mögelväxt och skador på material som trä och gips.

Frostskador

I kallare klimat kan vatten frysa i rör och leda till att rören spricker eller skadas när vattnet utvidgas i fryst tillstånd.

Rensning

Att rensa sin vattenavrinning, hängrännor, stuprör samt vinkelrännor minskar risken för skador på fasad och takkonstruktion.

Översvämning och vattenläckage

Kraftigt regn, snösmältning, skador på taket, dålig isolering eller felaktig installation av tak kan leda till vattenläckage som tränger in i byggnadens takkonstruktion.

VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Rulla till toppen