TAKSÄKERHET

Skydda fastighet, material och personal med rätt taksäkerhet. Kontakta oss för rådgivning om vilken taksäkerhet ni behöver till ert projekt.

TAKSÄKERHET

Skydda fastighet, material och personal med rätt taksäkerhet. Kontakta oss för rådgivning om vilken taksäkerhet ni behöver till ert projekt.

VARFÖR TAKSÄKERHET?

Personlig säkerhet

Arbetet på taket innebär potentiella risker för personskador och till och med dödsfall om man inte följer säkerhetsföreskrifterna. Fallolyckor är vanliga vid takarbete och kan leda till allvarliga konsekvenser. Genom att använda lämplig fallskyddsutrustning, som sele och säkerhetslina, samt följa korrekta arbetsmetoder minskar man risken för olyckor avsevärt.

Skydda fastighet och material

Felaktiga arbetssätt eller bristande säkerhet kan leda till skador på takmaterial, strukturer och fastigheten i sig. Detta kan resultera i kostsamma reparationer och påverka fastighetens värde. Genom att vidta säkerhetsåtgärder minskar man risken för skador på både taket och fastigheten under arbetets gång.

Uppfylla lagkrav och försäkringskrav

Många länder har lagstiftning och föreskrifter som reglerar arbetssäkerhet och taksäkerhet. Genom att inte följa dessa regler kan man utsätta sig själv och sitt företag för rättsliga påföljder och böter. Dessutom kan försäkringsbolag kräva att adekvata säkerhetsåtgärder har vidtagits för att täcka eventuella skador som kan uppstå under arbetet.

VARFÖR TAKSÄKERHET?

Personlig säkerhet

Arbetet på taket innebär potentiella risker för personskador och till och med dödsfall om man inte följer säkerhetsföreskrifterna. Fallolyckor är vanliga vid takarbete och kan leda till allvarliga konsekvenser. Genom att använda lämplig fallskyddsutrustning, som sele och säkerhetslina, samt följa korrekta arbetsmetoder minskar man risken för olyckor avsevärt.

Skydda fastighet och material

Felaktiga arbetssätt eller bristande säkerhet kan leda till skador på takmaterial, strukturer och fastigheten i sig. Detta kan resultera i kostsamma reparationer och påverka fastighetens värde. Genom att vidta säkerhetsåtgärder minskar man risken för skador på både taket och fastigheten under arbetets gång.

Uppfylla lagkrav och försäkringskrav

Många länder har lagstiftning och föreskrifter som reglerar arbetssäkerhet och taksäkerhet. Genom att inte följa dessa regler kan man utsätta sig själv och sitt företag för rättsliga påföljder och böter. Dessutom kan försäkringsbolag kräva att adekvata säkerhetsåtgärder har vidtagits för att täcka eventuella skador som kan uppstå under arbetet.

VÅRA REFERENSER

VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Rulla till toppen