Omläggning av betongpannor i Täby

  • Läktning.

  • Läktning.

  • Inskärning av valmnock

  • Inskärning av valmnock

  • Litet tak ovan välkomstskylt