“ Vi är plåtslagare med spetskompetens på taksäkerhet. 

Taksäkerhet

Vi monterar alla sags takskydd, t.ex gångbryggor, fasadstegar, takfallsstegar mm. Då reglerna varierar för olika tak rekommenderar vi att du kontaktar oss för en kostnadsfri analys.

Under fliken ” våra projekt ” hittar ni exempel på några av våra utförda arbeten.

Läs mer ›

Taksäkerhet

Ordningslagen håller dig som fastighetsägare/villaägare ansvarig att nödvändigt takskydd finns och underhålls. Då det finns utsatta regler för vad som skall vara monterat på olika tak/lutningar rekommenderar vi att du kontaktar oss för en kostnadsfri analys över vad som behöver förbättras, eventuellt underhållas, av dina taksäkerhetsanordningar. Därefter får du en offert på det beräknade arbetet

Snörasskydd monteras ofta i samband med värmeslingor. Detta gör att man håller ner snöskottningskostnaden samt minskar riks för skador av is och snö. Vi har kontakter med bra elektriker med goda rykten.

Vi monterar alla slags takskydd så som:

  • Gångbryggor
  • Snörasskydd
  • Fasadstegar
  • Takfallsstegar
  • Räcken
  • Skorstensplatåer
  • Snökrattor
  • Skyddsräcke vid taklucka för säker utstigning

med mera..

Under fliken ” våra projekt ” hittar ni exempel på några av våra utförda arbeten.

Stäng

Snöskottning

Som fastighetsägare eller förening är du enligt lag skyldig att taken skottas av från snö och is för att skydda omgivningen från skada på person eller egendom.

Läs mer ›

Snöskottning

Som fastighetsägare eller förening är du enligt lag skyldig att taken skottas av från snö och is för att skydda omgivningen från skada på person eller egendom.

Det kan också uppstå läckage på taket eller skada på stuprör och fasad när man inte sköter snöskottningen i tid. Vi har arbetat mycket med skottning av olika tak och har upp till 25 års erfarenhet.

Tveka inte att kontakta oss för att få ditt tak säkert för er och för andra.

Alla takskottare har gått utbildning och innehar licens från PLR (Plåtslageriernas riksförbund).

www.skottasakert.se

Stäng

Plåtarbeten

Vi är plåtslagare med stort intresse för yrket och är medlemmar i PLR (Plåtslageriernas Riksförbund).

Under fliken ” våra projekt ” hittar ni exempel på några av våra utförda arbeten.

Läs mer ›

Plåtarbeten

Vi är plåtslagare med stort intresse för yrket och är medlemmar i PLR (Plåtslageriernas Riksförbund).

Under fliken ” våra projekt ” hittar ni exempel på några av våra utförda arbeten.

Stäng

Takmålning

Vi på TJ Säkra tak AB har under många år utfört målningar runt om i Stockholmsområdet. Vi har yrkesstolthet, är noga i vårt jobb och är lätta att kommunicera med. Vi har bra referenser och är lyhörda gällande kundens önskemål.

Under fliken ” våra projekt ” hittar ni exempel på några av våra utförda arbeten.

Läs mer ›

Takmålning

Vi på TJ Säkra tak AB har under många år utfört målningar runt om i Stockholmsområdet. Vi har yrkesstolthet, är noga i vårt jobb och är lätta att kommunicera med. Vi har bra referenser är lyhörda gällande kundens önskemål.

Under fliken ” våra projekt ” hittar ni exempel på några av våra utförda arbeten.

Stäng

Tegelomläggningar

Vi erbjuder helhetslösningar på tegel/betongomläggningar med vattenavrinning, plåtdetaljer och taksäkerhet.

Under fliken ” våra projekt ” hittar ni exempel på några av våra utförda arbeten.

Läs mer ›

Tegelomläggningar

Vi erbjuder helhetslösningar på tegel/betongomläggningar med vattenavrinning, plåtdetaljer och taksäkerhet.

Under fliken ” våra projekt ” hittar ni exempel på några av våra utförda arbeten.

Stäng

Fastighetsskötsel

Genom åren har vi bildat ett brett och kompetent kontaktnät. Vi erbjuder en personlig lösning och en nära kontakt med våra kunder.

Läs mer ›

Fastighetsskötsel

Genom åren har vi bildat ett brett och kompetent kontaktnät. Vi erbjuder en personlig lösning och en nära kontakt med våra kunder.

Stäng