Gångbryggor till servicestationer på Södersjukhuset.